تبلیغات
آوای عشق - بی تو بودن...

آوای عشق

بی تو بودن... :[عشق , ]

رنجم نه دیگر تنهایی که جدایی است و اظطرابم نه زاده بی کسی

که بی تو بودن است.در نامه های تهی الهه ها تو راپرستیدم. در سیمای

قهرمانان تو را عاشقانه می ستایم.در لبخند مهتاب در نوشخند سحر در نجوای

بادبر سر شاخه های سپیدارهای بلند درزمزمه جویبار در دل شبهای باغ در

خلوت تنهایان برای تو گریستم در همه ی دلهای عاشق به خاطر تو تپیدم.

در همه بی تابی ها غم های ناشناس حسرت های مجهول عطشهای تشنه

و جست و جوهای بی انتها همه من بوده ام.همه تو بوده ای.

کحایی؟که ای؟ای آشنای ناشناس ای خویشاوند بیگانه ای همیشه با من

                            بی تو بودن سخت است. غربت طاقت فرسا...

نوشته شده در یکشنبه 7 آبان 1385 و 09:10 ق.ظ توسط شیرین و فرهاد

ویرایش شده در - و -